ลูกค้า Block Trade 
และAutomate Trader

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการทำระบบ Block Trade ซึ่งหลายๆ ครั้ง ในตลาดอาจจะไม่มีสภาพคล่องพอเพื่อทำการซื้อขายสินค้าอนุพันธ์

ทางบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด จึงมีความยินดีรับ Block Trade ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน , ร้านค้าทองที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง หรือลูกค้าทั่วไปที่ต้องการจะล็อค Volume ใหญ่ ที่ตลาด TFEX ไม่สามารถ Trade ได้

นอกจากนี้ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ยังมีการอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนที่ต้องการจะทำระบบ Automate Trading หรือ Robot Trading ผ่านช่องทาง API Access ซึ่งทาง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด สามารถเชื่อมต่อระบบในรูปแบบของ Ultra Hi-Speed 100 MB ที่ส่งคำสั่งตรงถึงตลาด TFEX และเป็นหนึ่งในระบบการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีความเร็วสูงสุด ซึ่งครอบคุลมไปทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน หรือกลุ่มลูกค้าบุคคลที่สนใจลงทุนผ่านระบบ Automate Trading หรือเชื่อมต่อระบบ API กับตลาด TFEX เพื่อให้สามารถจัดการกลยุทธ์การซื้อขายได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ผ่านระบบการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพที่สุดในประเทศไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved