ร้านค้าทอง

เมื่อกล่าวถึงตลาดทองคำ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำ

ซึ่งอยู่มาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี และไม่ได้เป็นเพียงโบรกเกอร์ที่รับคำสั่งซื้อขายหรือเก็บค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มร้านค้าทองที่ต้องการใช้เครื่องมือ Gold Futures สำหรับการป้องกันความเสี่ยงของสินค้าประเภททองคำ อาทิ ทองคำแท่ง, ทองเก่า หรือ ทองรูปพรรณ โดยนอกจากเราจะแนะนำกลยุทธ์และให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงแล้ว กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ยังสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทองคำทุกรูปแบบ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด มีความรู้และความเข้าใจในตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์เป็นอย่างดี จึงสามารถแนะนำร้านค้าทองให้กับผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้


 • 1
  การวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงสำหรับทองคำของลูกค้า

  เพื่อกำหนดเป้าหมายในการปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

 • 2
  การวางแผนในลักษณะองค์รวม สำหรับการบริหารความเสี่ยงของร้านค้าทอง ให้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้
 • 3
  พัฒนากลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า

  เพื่อให้เกิดเป้าหมายที่ตรงกัน

 • 4
  ช่วยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวน

  เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารความเสี่ยงได้ตามสภาวะตลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างมืออาชีพ

รูปแบบการซื้อขายป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) กล่าวได้ว่าเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรม และการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ได้แก่ สินค้า Gold Futures, Gold Online, สินค้าอนุพันธ์อื่น, ระบบการซื้อขายทองเก่า, ระบบ Hedging ราคาทองเก่า และระบบอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ที่ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เรามีบริการที่เหนือกว่า และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทองคำและอนุพันธ์ ที่พร้อมจะคอยช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านในการปิดความเสี่ยงของราคาทองคำและสินค้าอนุพันธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์จำกัด เป็นบริษัทเดียวที่มีการป้องกันความเสี่ยงในตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved