ตลาด FX Futures

   FX

การซื้อขายกับตลาด CME Group ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความหลากหลายของสินค้า รวมทั้งเป็นตลาดซื้อขายขนาดใหญ่สำหรับสินค้าประเภทค่าเงินในรูปอนุพันธ์หรือ FX และยังช่วยให้คุณทำการ Hedging ความเสี่ยงด้านค่าเงินของคุณในตลาด CME Group ได้ตามต้องการในค่าเงินที่คุณเลือกลงทุนE-Micro Forex Futures

สัญญาซื้อขายค่าเงินหรือ Currency Futures ในตลาด CME Globex มีขนาดใน 1 ใน 10 ของสัญญาซื้อขายขนาดมาตรฐานของ Forex Futures ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นตัวอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยที่สัญญาซื้อขายค่าเงินขนาดมาตรฐานและ E-micro จะเหมาะสำหรับนักลงทุนหลากหลายรูปแบบและกลุ่มนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

สัญญา E-Micro Forex Futures เป็นสัญญาพิเศษที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะของทาง CME Group เพื่อให้สะดวกสบายและง่ายต่อการเทรดผ่านตลาด CME Globex และเครื่องมือการซื้อขายชั้นนำในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะแตกต่างกับการซื้อขายในตลาดค่าเงินโดยทั่วไป เพราะจะถูกควบคุมด้วยตลาดอนุพันธ์ จึงมีกำหนดราคากลางในการชำระราคา

สินค้า E-Micro Forex Futures พร้อมให้บริการในตลาด CME แล้ววันนี้ ได้แก่:

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved