อัตราค่าธรรมเนียมลูกค้าสถาบัน


สินค้าอ้างอิง

จำนวสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน

ลูกค้าซื้อขายผ่าน

เจ้าหน้าที่การตลาด

ลูกค้าซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต

Gold Futures (50 Baht)

ตั้งแต่สัญญแรก

240.10

ตามที่ตกลง

Gold Futures (10 Baht)

ตั้งแต่สัญญแรก

48.10

ตามที่ตกลง

SET50 Index Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

37.10

ตามที่ตกลง

SET50 Index Options

ตั้งแต่สัญญแรก

35.10

ตามที่ตกลง

Single Stock Futures

 

 

 

 

ราคา < หรือ = 100 บาท

(0.10 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท)

ตามที่ตกลง

 

ราคา > 100 บาท

(0.10 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท)

ตามที่ตกลง

Interest Rate Futures

 

 

 

5 Year Government Bond Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

60.10

ตามที่ตกลง

3 Month BIBOR Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

120.10

ตามที่ตกลง

BANK Index Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

100.10

ตามที่ตกลง

COMM Index Futures , ENERG Index Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

50.10

ตามที่ตกลง

ICT  Index Futures , FOOD Index Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

25.10

ตามที่ตกลง

Gold D

ตั้งแต่สัญญแรก

25.10

ตามที่ตกลง

Gold Online Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

96.10

ตามที่ตกลง

RSS3 Futures และ RSS3D Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

195.10

ตามที่ตกลง

Bath /USD Futures

ตั้งแต่สัญญแรก

8.10

ตามที่ตกลง


* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.