อัตราค่านายหน้า

   

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures

อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 10 บาททองคำ

ปริมาณการซื้อขาย
ต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 98.10 89.10
สัญญาที่ 26 - 100 78.10 71.10
สัญญาที่ 101 - 250 58.10 53.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 เป็นต้นไป 48.10 44.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 50 บาททองคำ

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 5 490.10 445.10
สัญญาที่ 6 - 20 390.10 355.10
สัญญาที่ 21 - 50 290.10 265.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 เป็นต้นไป 240.10 220.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มหุ้นดัชนี

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Mini SET50 Index Futures

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 87.10 79.10
สัญญาที่ 26 - 100 67.10 61.10
สัญญาที่ 101 - 500 47.10 43.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 37.10 34.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 85.10 77.10 
สัญญาที่ 26 - 100 65.10 59.10 
สัญญาที่ 101 - 500 45.10 41.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 35.10 32.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ราคาของ Single Stock Futures

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ราคา <= 100 บาท (0.10 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท) + Vat 7% (0.09 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท) 
ราคา > 100 บาท (0.10 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท) + Vat 7% (0.09 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท) 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Index Futures

หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 10 200.10 + Vat 7% 182.10 
สัญญาที่ 11 - 40 160.10 + Vat 7%146.10 
สัญญาที่ 41 - 200 120.10 + Vat 7%110.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป 100.10 + Vat 7% 92.10 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10 + Vat 7% 91.10 
สัญญาที่ 26 - 100 80.10 + Vat 7% 73.10 
สัญญาที่ 101 - 500 60.10 + Vat 7% 55.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 + Vat 7% 46.10 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดพาณิชย์ (COMM Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10 + Vat 7% 91.10 
สัญญาที่ 26 - 100 80.10 + Vat 7% 73.10 
สัญญาที่ 101 - 500 60.10 + Vat 7% 55.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 + Vat 7% 46.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 + Vat 7% 45.60 
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 + Vat 7% 36.60 
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10 + Vat 7% 27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10 + Vat 7% 23.10 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 + Vat 7% 45.60 
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 + Vat 7% 36.60 
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10 + Vat 7% 27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10 + Vat 7% 23.10 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มสกุลเงิน

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures
สำหรับช่วงเวลา 1/01/2014 เป็นต้นไป

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 2,000 12.00 11.00
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป 9.00 8.30
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มเกษตร

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures

นับแต่มีผลใช้บังคับถึง 30 ธันวาคม 2559

ลูกค้าทั่วไป

จํานวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
1- 25 270 245
26 - 100 245 222.5
101-250 220 200
ตั้งแต่่ 251 สัญญา 195 177.5
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%


ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

ลูกค้าทั่วไป

จํานวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
1- 25 290 265
26 - 100 265 242.5
101-250 240 220
ตั้งแต่่ 251 สัญญา 215 197.5
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved