กลุ่มโลหะมีค่า

กลุ่มโลหะมีค่า

นักลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสียงได้ด้วยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงในตลาดโลกด้วยสินค้าประเภทกลุ่มโลหะมีค่า ประกอบไปด้วย ทองคำ, ซิลเวอร์, ทองแดง และอื่นๆ

เริ่มลงทุนในสินค้าอนุพันธ์โลหะมีค่า (Metals Futures) ง่ายๆ

เพิ่มสภาพคล่องและความต่อเนื่องในพอร์ตของนักลงทุนด้วยสัญญาซื้อขายชั้นนำในตลาดโลก โดยเฉพาะ Gold Futures ในตลาด COMEX ซึ่งเป็นสินค้าที่จะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนในตลาดการลงทุนทองคำระดับโลกได้  

Gold Online Futures

                Gold Online Futures  คือ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ในรูปแบบสัญญา ซื้อขายล่างหน้า(Future) ที่หมดอายุทุกๆไตรมาสใกล้สุด ราคาเป็นหน่วเงิน U.S. Dollar ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก


ทำไมต้องซื้อขายทองคำความบริสุทธิ์ 99.5%?
- เป็นมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำที่ซื้อขายกันในตลาดโลก (International Trading Standard)
- การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนกับราคาทองคำในตลาดโลกโดยตรง
- เป็นมาตรฐานการส่งมอบ London Gold Fix

จุดเด่นของการลงทุนใน Gold Online Futures

  • อ้างอิงกับราคาทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% สะท้องราคาตลาดโลก
  • ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
  • ไม่มีความเสี่ยงด้านค่าเงินบาท
  • ชำระส่วนต่างเป็นเงินสดไม่ต้องส่งมอบทองคำจริง
  • ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ไม่ยุ่งยากในการคำนวณ
  • แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวตามราคาทองคำตลาดโลก ลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์
  • สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน
  • สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
  • เพิ่มโอกาสทำกำไรด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า (Margin 3-5%)

 สรุปลักษณะสัญญา Gold Online Futures 

 
หัวข้อลักษณะสัญญา TFEX Gold Online Futures 
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% 
ขนาดของสัญญา (Contract Size)  300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ 
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)
แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินบาท ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ 
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)
0.1 USD (มูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 30 บาท) 
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ (Settlement Months)  เดือนมีนาคม มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด 
เวลาซื้อขาย (Trading Session)  1. ช่วง Pre-open:               9:15 น. – 9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:     9:45 น. – 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open:              13:45 น. – 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session:  14:15 น. – 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open:              18:45 น. – 19:00 น.
6. ช่วง Night session:        19:00 น. – 23:55 น.
การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน (Daily Price Limit)  บวกหรือลบ 10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
และขยายเป็น บวกหรือลบ 20% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)  ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ 
การจำกัดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Limit)  TFEX อาจประกาศกำหนด Position Limit ได้ตามที่เห็นสมควร 
วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. 
วิธีการส่งมอบหรือการชำระราคา
(Settlement Type)  
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) 

  อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 12196.10178.10
สัญญาที่ 13 - 50156.10142.10
สัญญาที่ 51 - 125116.10106.10
ตั้งแต่ 126 สัญญาเป็นต้นไป96.1088.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน

เปิดขาย(Short) 1 สัญญา ที่ราคา $1,230 และซื้อปิด ที่ราคา $1200
ดังนั้น จะมีกำไร = $30 * 300 = 9,000 บาท * ยังไม่หักต้นทุนรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved